Hỏi về việc đổi máy cũ hư lấy máy chiếu mới

HỎI: Tôi đang ở Hóc Môn, có 1 máy chiếu hiệu View Sonic bị mờ, tôi muốn đổi bù tiền lấy 1 máy chiếu mới khác có được không.